Damian Stygar kl. 1 TI2
Strona główna
I semestr
MBR
Instalacja Windows
System dwójkowy
System szesnastkowy
BIOS
HTML
Prawa autorskie
Ghost
II semestr
Procesory
Sposoby przyspieszania pracy komputera
Wirusy
Antywirusy
Przeglądarki internetowe
DOS
Pliki wsadowe
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Linux
Szesnastkowy system liczbowy:

Szesnastkowy system liczbowy (czasem nazywany heksadecymalnym, skrót hex) – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 16. Skrót hex pochodzi od angielskiej nazwy hexadecimal. Do zapisu liczb w tym systemie potrzebne jest szesnaście cyfr. W najpowszechniejszym standardzie poza cyframi dziesiętnymi od 0 do 9 używa się pierwszych sześciu liter alfabetu łacińskiego: A, B, C, D, E, F (dużych lub małych). Cyfry 0-9 mają te same wartości co w systemie dzięsiętnym, natomiast litery odpowiadają następującym wartościom: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 oraz F = 15. W kalkulatorach naukowych o siedmiosegmentowych wyświetlaczach LCD stosuje się następujące oznaczenia kolejnych cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F. Istnieją również projekty ujednolicenia zapisu i wprowadzenia zupełnie nowych cyfr, przeznaczonych dla tego systemu.