Damian Stygar kl. 2 TI2
Płyta główna
Protokoły
Sieci
Linux - komendy
Maszyna wirtualna
Topologie
Model TCP/IP
Model OSI
Strona głównaSieć komputerowa (w skrócie: sieć) – to zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".

Wśród składników sieci komputerowej można wyróżnić następujące, główne grupy:
-hosty – czyli komputery sieciowe, dzięki którym użytkownicy mają dostęp do sieci;
-serwery – stale włączone komputery o dużej mocy obliczeniowej, wyposażone w pojemną i wydajną
pamięć operacyjną i pamięć masową;
-medium transmisyjne – nośnik informacji, realizujący funkcję kanału komunikacyjnego. Są to kable:
miedziane i światłowodowe i/lub fale radiowe;
-sprzęt sieciowy – koncentratory, przełączniki, routery, karty sieciowe, modemy, punkty dostępu;
-oprogramowanie – programy komputerowe zainstalowane na hostach, serwerach i innych urządzeniach sieciowych.Poszczególne urządzenia wchodzące w skład sieci mogą być rozmieszczone w jednym pomieszczeniu, w jednym budynku, lub być rozproszone na dużej przestrzeni. Zazwyczaj jeśli poszczególne urządzenia umieszczone są "w jednym miejscu", np. w tym samym budynku - sieć nazywana jest siecią lokalną LAN (ang. Local Area Network). W takim przypadku urządzenia sieciowe są zwykle połączone jednym rodzajem kabla transmisyjnego. Jeżeli rozproszenie urządzeń sieciowych jest znaczne - to wtedy sieć taka jest zorganizowana jako połączenie ze sobą kilku sieci lokalnych i nazywana rozległą siecią komputerową WAN (ang. Wide Area Network).

Maska podsieci, maska adresu (ang. subnetwork mask, address mask) – liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta. Po wykonaniu iloczynu bitowego maski i adresu IP komputera otrzymujemy adres IP całej sieci, do której należy ten komputer.

Host-Komputer podłączony do sieci komputerowej używającej protokołu komunikacyjnego TCP/IP, posiadający adres IP. Jeżeli użytkownik komputera łączy się z siecią komputerową, to karta sieciowa lub modem jego komputera otrzymuje adres IP i wtedy staje się hostem. W tym znaczeniu host jest dowolną maszyną, uczestniczącą w wymianie danych poprzez sieć komputerową, np. poprzez Internet.

Broadcast-W adresowaniu IP w sieciach lokalnych zarezerwowano jeden adres jako rozgłoszeniowy . Aby wyznaczyć adres broadcast (adres rozgłoszeniowy) dla danej sieci, trzeba znać adres IP hosta oraz maskę podsieci.Bramka-adres, który daje internet i łączy z inną siecią

DNS (ang. Domain Name System, system nazw domenowych) – system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa zapewniająca zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Podstawowym założeniem modelu TCP/IP jest podział całego zagadnienia komunikacji sieciowej na szereg współpracujących ze sobą warstw (ang. layers). Każda z nich może być tworzona przez programistów zupełnie niezależnie, jeżeli narzucimy pewne protokoły według których wymieniają się one informacjami. Założenia modelu TCP/IP są pod względem organizacji warstw zbliżone do modelu OSI. Jednak liczba warstw jest mniejsza i bardziej odzwierciedla prawdziwą strukturę Internetu. Model TCP/IP składa się z czterech warstw.


Internet - Ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci[1]. W sensie logicznym, Internet to przestrzeń adresowa zrealizowana przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego IP, działająca w oparciu o specjalistyczny sprzęt sieciowy oraz istniejącą już infrastrukturę telekomunikacyjną.

Protokoły internetowe to podzbiór protokołów komunikacyjnych, mający zastosowanie w środowisku internetu. Protokoły internetowe to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych.

Do najpopularniejszych należą:

-HTTP (80)
-HTTPS (442)
-UDP
-FTP (20,21)
-POP3 (110)
-IMAP (143)
-SMTP (25)
-telnet (23)
-SSH (22)
-DNS (53)
-IRC (194)
-XMPP
-SIP


SMTP-protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie.

Post Office Protocol version 3 (POP3) to protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ogromna większość współczesnych internautów korzysta z POP3 do odbioru poczty.

Usługi sieci Internet (angielskie Internet services), podstawowymi usługami sieci Internet, istniejącymi w niej od początku są: poczta elektroniczna i protokół przesyłania plików. Wraz z ich upowszechnieniem spopularyzowały się usługi nazywane listami dyskusyjnymi. Oprócz łączności pośredniej dużą popularnością cieszą się usługi interakcyjne, np. IRC lub ICQ.

Multicast to sposób dystrybucji informacji, dla którego liczba odbiorców może być dowolna. Odbiorcy są widziani dla nadawcy jako pojedynczy grupowy odbiorca (host group) dostępny pod jednym adresem dla danej grupy multikastowej. Multicast różni się od unicastu zasadą działania i wynikającą stąd efektywnością.Unicast - to rodzaj transmisji, w której dokładnie jeden punkt wysyła pakiety do dokładnie jednego punktu - istnieje tylko jeden nadawca i tylko jeden odbiorca. Wszystkie karty Ethernet posiadają zaimplementowany ten rodzaj transmisji. Oparte na nim są podstawowe protokoły takie jak TCP, HTTP, SMTP, FTP i telnet i częściowo ARP, który pierwsze żądanie wysyła zawsze korzystając z transmisji broadcast.