Damian Stygar kl. 1 TI2
Strona główna
I semestr
MBR
Instalacja Windows
System dwójkowy
System szesnastkowy
BIOS
HTML
Prawa autorskie
Ghost
II semestr
Procesory
Sposoby przyspieszania pracy komputera
Wirusy
Antywirusy
Przeglądarki internetowe
DOS
Pliki wsadowe
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Linux
MS-DOS

MS-DOS (ang. Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS (ang. Quick and Dirty Operating System - napisany szybko i na brudno system operacyjny) stworzonego przez Seattle Computers. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS przeznaczona dla komputerów IBM-PC.Choć MS-DOS sam w sobie jest środowiskiem tekstowym, rolę graficznej nakładki działającej na nim spełniać miał DOS Shell oraz wczesne wersje systemu Microsoft Windows. Od rozwiązań Microsoftu bardziej popularny okazał się jednak Norton Commander – napisany poza firmą Microsoft dosowy menedżer plików, korzystający z tzw. semigrafiki środowiska tekstowego DOS. Istniały także inne programy, np. 1dir, XTree. Późniejsze wersje Windows (od 3.0 wzwyż w linii systemów 9x, kończącej się systemem Millennium Edition) stawały się coraz bardziej samodzielnymi systemami operacyjnymi, tworząc odrębną własną platformę programistyczną. Jednak wszystkie systemy tej linii startowały z poziomu DOS i były z nim zgodne w dół.Firma Microsoft oficjalnie zaprzestała rozwoju MS-DOS jako samodzielnego systemu. Ostatnia samodzielna wersja nosi numer 6.22. MS-DOS (oznaczony jako 7, 7.1 i 8.0) jest bazą, na której zbudowane były systemy Windows 9x/Millenium, stanowiąc ich integralną część i dlatego nie był sprzedawany jako oddzielny produkt.W 1993 roku, wraz z wydaniem systemu Microsoft Windows NT, Microsoft zrezygnował z używania MS-DOS jako podstawy systemów operacyjnych z linii NT. Usunięcie systemu MS-DOS z Microsoft Windows było trudnym krokiem (szczególnie w wersjach systemu przeznaczonych dla użytkowników końcowych), gdyż wiele istniejących programów, wśród nich wiele gier, było zaprojektowanych wyłącznie dla systemu DOS. Dlatego Microsoft utrzymywał dwie linie systemów: Windows 9x / Windows Millenium oraz linię Windows NT. W Windows Millenium system MS-DOS został ukryty przed użytkownikiem – bez odpowiednich modyfikacji nie istniała możliwość uruchomienia samego środowiska tekstowego przy starcie systemu. Od wersji Microsoft Windows XP nie są już wydawane systemy bazujące na MS-DOS. Mimo braku MS-DOS w nowszych systemach, nadal można korzystać z niektórych jego poleceń po uruchomieniu interpretera poleceń instrukcją cmd).

KonfiguracjaCała konfiguracja MS-DOS znajduje się w zasadzie w 2 lub 3 plikach: CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT oraz w nowszych systemach MSDOS.SYS. Plik CONFIG.SYS definiuje konfigurację systemu, natomiast plik AUTOEXEC.BAT pełnił funkcję ówczesnego Autostartu. Plik MSDOS.SYS był w samodzielnych wersjach systemu (do 6.22) plikiem binarnym zawierającym kod wykonywalny a dopiero później - tekstowym plikiem konfiguracyjnym.

Ważniejsze polecenia MS-DOS- zmiana bieżącego dysku (np. a:)

dir- wyświetlenie zawartości bieżącego katalogu lub wyszukanie pliku o danym formacie albo nazwie np. dir *.txt

cd - zmiana bieżącego katalogu (np. cd windows)

copy kopiowanie plików (np. copy c:\command.com c:\windows\command.com)

del(lub erase) - usuwanie pliku (np. del c:\config.sys); erase jest używane w usuwaniu wielu plików

ren(lub rename) zmiana nazwy pliku (np. ren c:\config.sys c:\config1.sys)

move - przenoszenie pliku lub folderu (np. move c:\command.com c:\windows\command.com)

md(lub mkdir) - tworzenie nowego katalogu (np. md c:\super)

rd(lub rmdir) - usuwanie istniejącego katalogu (np. rd c:\super)

attrib - nadawanie atrybutów (np. attrib -A c:\config.sys)

fdisk - polecenie zewnętrzne uruchamiające program zarządzania partycjami

format : - formatowanie partycji (np. format c: /q)

vol - wyświetlanie informacji o dysku (np. vol c:)

help - wyświetlenie skróconych opisów podstawowych poleceń

help - wyświetlenie pomocy dotyczącej danego polecenia

date - wyświetlanie i ustawianie bieżącej daty (np. date 2006-07-02)

time - wyświetlanie i ustawianie czasu (np. time 16:25:30)

start - uruchamia dany program

ver - wyświetlenie wersji systemu

mem - wyświetlanie informacji o pamięci

edit - uruchamia edytor tekstu

edlin - uruchamia edytor tekstu

exit - zamyka cmd

cls - czyści ekran konsoli

qbasic - uruchamia edytor QBasic służący do programowania w języku BASIC